Preporučite ovu stranicu:

 
HERMES d.o.o. Tel. +385.51.214.727
KUKULJANOVO BB +385.51.214.591
51227 KUKULJANOVO Fax. +385.51.252.058
INDUSTRIJSKA ZONA RIJEKA  
Špedicija: Tel. +385.51.251.940
E-mail: spedicija@hermes-doo.hr
Google mapa

HERMES društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i otpremništvo
Sjedište/adresa: Industrijska zona Kukuljanovo bb, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

OIB: 96755110317, Upisano u Trgovački sud u Rijeci pod brojem 1-1923-00, MBS:040081598
Temeljni kapital 27.700,00kn uplaćen u cjelosti, Član uprave: Sanjin Bakotić
Žiro račun: 2330003 - 1100446339 kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d, Split, Ruđera Boškovića 16, IBAN: HR6123300031100446339 kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d, Split, Ruđera Boškovića 16, SWIFT: SOGEHR22